P. G. Altbach, The Tyranny of Citations, International Higher Education, vol.8, issue.43, 2006.
DOI : 10.6017/ihe.2006.43.7889

N. Bredsdorff, Formidlingsregistrering eller formidlingsforvirring, DF Revy, issue.1, 2007.

C. Steele, L. Butler, and &. Kingsley, The publishing imperative: the pervasive influence of publication metrics, Learned Publishing, vol.19, issue.4
DOI : 10.1087/095315106778690751

R. Danmarks-forskningspolitiske, Et vaerktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans, 2006.

E. Hagen, &. Bjerck, and . Johansen, Hva skal vi med vitenskap? 13 innlegg fra striden om tellekantene, 2006.

L. Hansen, S. Møller, B. Andersson, and N. Bredsdorff, Citationsanalyse som politisk redskab, DF Revy, issue.8, 2006.

A. Hefce, Use of research metrics in the arts and humanities, 2006.

H. Klein and &. Mcintosh, European Reference Index for the Humanities " , draft version 28, 2007.

H. and C. Dolan, Report on Impact and Quality Assessment, AHRC, 2006.

J. E. Hirsch, An index to quantify an individual's scientific research output ArXiv:physics/050825 v5, 29 http://scientific.thomson.com/free/essays/selectionofmaterial/cwc-criteria/ http://scientific.thomson.com/free/essays/selectionofmaterial/wci-selection Indikatoranvendelse og resourcefordeling til universiteterne, 2005.

S. Lehmann, A. D. Jackson, and B. E. Lautrup, Measures for measures, Nature, vol.45, issue.7122, 2006.
DOI : 10.1038/4441003a

W. Marx and . Cardona, The citation impact outside references ??? formal versus informal citations, Max Planck institute for Solid State Research
DOI : 10.1007/s11192-008-1824-2

L. I. Meho and . Yang, A New Era in Citation and Bibliometric Analyses: Web of Science, Scopus and Google Scholar Accepted for publication i Journal of the American Society for information Science and Tchnology. Nystøl, Øyvind " Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 i, p.14, 2006.

A. Peyraube, Project for building a European Citation Index for the Humanities " , i Communications nr, 2002.

F. P. Pijpers, Performance metrics, Astronomy & Geophysics, vol.47, issue.6, 2006.
DOI : 10.1111/j.1468-4004.2006.47617.x

R. Review, Review of research assesment, 2003.

A. Raan and F. J. Van, Challenges in Ranking of Universities Rangliste-raeset i fuld fart " HUM-avisen november, Invited paper for the First International Conference on World Class Universities, 2005.

. Regeringen-"-fremgang, . Fornyelse, and . Tryghed, Rektorkollegiet " Tabel J: Forskning opgjort på hovedområder, J.nr, vol.20, 2005.

. Rektorkollegiet, Kommentarer til regeringens udspil til Globaliseringsrådet, J.nr Brev til Globaliseringsrådet J.nr, 2005.

R. Og-det-humanistiske and . Fakultet, Fakultetskontrakt indgået mellem Rektorat og Det Humanistiske Fakultet, -Udmøntning af Københavns Universitets udviklingskontrakt for, 2006.

L. Richter, Forskningskvalitet på norsk, Information, 2007.

L. Richter, Forskning på metermål, Information, 2007.

S. Metrix, The Use of Bibliometrics in the Social Sciences and Humanities " Prepared for the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRCC), 2004.

G. Sivertsen, Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner, En utredning for Utdannings-og forskningsdepartementet, NIFU skriftserie, issue.22, p.58, 2003.

S. Tholstrup, Universiteter mangler gennemslagskraft, Børsen, d, vol.29, 2006.

S. Tholstrup, Danske forskere til international eksamen Børsen fredag/søndag d. 6.-8. oktober 2006. Tholstrup, Susanne " Handelshøjskoler i oprør, 2006.

?. Universitets and . Høgskolerådet, Mandat og retningslinjer for UHRs publiseringsutvag, 2006.

?. Universitets and . Høgskolerådet, Hjelpemidler til nominering av publiseringskanaler til nivå 2 i, p.14, 2006.

J. Wallin and P. Og-sigmund, Bibliometri som forskningsindikator?, Syddansk Universitet, 2006.

J. A. Wallin, Bibliometric Methods: Pitfalls and Possibilities, Basic <html_ent glyph="@amp;" ascii="&"/> Clinical Pharmacology <html_ent glyph="@amp;" ascii="&"/> Toxicology, vol.67, issue.5, 2005.
DOI : 10.1023/A:1021923329277

P. Weingart, Impact of bibliometrics upon the science system: Inadvertent consequences?, Scientometrics, vol.62, issue.1, 2005.
DOI : 10.1007/s11192-005-0007-7

H. Hertel, Gyldendal, København 1992 PUF Bredsdorff T.: Pious Nature

T. Bredsdorff, Forskning i tilegnelse af dansk som andetsprog

T. Bredsdorff, At laese det usagte -om undertekst og dekonstruktion

T. Bredsdorff, The Paradox of the Research Library

D. Magasin and . Kgl, Bibliotek 15. årgang, nr. 2, s, pp.59-69

T. Bredsdorff, Nej til modernisering, ja til retsskrivning

-. Bredsdorff and T. , Student Power - Holberg's Ideas on Education, Orbis Litterarum, vol.58, issue.1
DOI : 10.1034/j.1600-0730.2003.580102.x

T. Bredsdorff, Med hjärta, hjärna och Jung -Opposition vid Maria Schottenius' disputation Lunds Universitet den, 1992.

T. Bredsdorff, Holberg: A Scandinavian Slant on the European Enlightenment. Scandinavian-Canadian Studies, pp.115-137, 1991.

T. Bredsdorff, Søren Ulrik Thomsen. Spring 16-01, s, pp.8-11

T. Bredsdorff, Lyrikkens betydning. Spring 5, s, pp.106-128

R. Bredsdorff, Thomas Saere fortaellere / Hovedtraek af den ny danske prosakunst i tiåret omkring, 1960.

T. Bredsdorff and . Saere-fortaellere, Hovedtraek af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960

T. Bredsdorff and . Danske-digtanalyser, digte fra folkevisen til det tyvende århundrede laest af digtere, forskere, laerere, kritikere / red. af Thomas Bredsdorff ; (omsl. af Carl Vang Petersen, 1969.

-. Bredsdorff, Thomas Anmelderi : teater og litteratur i pressen siden 1880 / redigeret af: Thomas Bredsdorff, John Chr. Jørgensen og Finn Klysner

L. Holberg, Den radikale Holberg : et brev og et udvalg / ved Thomas Bredsdorff ; [bogens illustrationer er stik, 1984.

R. Bredsdorff, Lene Dansk prosa 1955-70 / ved Lene og Thomas Bredsdorff, 1985.

R. Bredsdorff and T. Magtspil, europaeiske familiestykker : samtalen i teatret samtale med teatret, 1986.

R. Bredsdorff, Thomas Den bratte forvandling : om digteren Sylvia Plath

R. Bredsdorff, Thomas De sorte huller : om tilblivelsen af et sprog i P.O. Enquists forfatterskab, 1991.

R. Bredsdorff, Thomas De svarta hålen : om tillkomsten av ett språk i P.O.Enquists författerskap / Thomas Bredsdorff ; övers, 1991.

R. Bredsdorff, Thomas Deconstructing Hans Christian Andersen : some of his fairy tales in the light of literary theory -and vice-versa, 1993.

R. Bredsdorff, Thomas The rhetoric of the documentary : Per Olov Enquist and Scandinavian documentary literature, 1993.

R. Bredsdorff, Thomas Hindsgavl rapport : litteraturteori i praksis / redigeret af Thomas Bredsdorff og Finn Hauberg Mortensen ; bidrag af Søren Schou

. Bredsdorff, Thomas Kaos og kaerlighed : en studie i islaendingesagaers livsbillede, 1995.

O. Constitution, Some remarks on Husserl's ontological position in the Logical Investigations, Husserl Studies, vol.9, pp.111-124

P. Zahavi and D. , Intentionalität und Konstitution. Eine Einführung in Husserls Logische Untersuchungen. 158 s. Museum Tusculanum, 1992.

P. Zahavi and D. , R??duction et constitution dans la ph??nom??nologie du dernier Husserl, Philosophiques, vol.20, issue.2
DOI : 10.7202/027231ar

URL : http://www.erudit.org/revue/philoso/1993/v20/n2/027231ar.pdf

P. Zahavi and D. , Beyond Realism and Idealism. Husserl's late Concept of Constitution

. Modtryk and . Aarhus, Audiovisuel publikation, 1994.

P. Zahavi and D. , Intentionalitet og faenomen hos Aristoteles

. Habermas-'intersubjektivitetsteori, En faenomenologisk kritik. i: Individets genkomst i litteratur, filosofi og samfundsteori s. 47-67, 1996.

H. Intentionality and T. Intersubjektivity, Tijdschrift voor Filosofie 59/2, s. 18, 1997.

P. Zahavi and D. , Sleep, self-awareness and dissociation

P. Zahavi, D. Depraz, and N. , Alterity and Facticity. New perspectives on Husserl. 1-237 s, pp.88-89, 1998.

P. Zahavi and D. , Brentano and Husserl on Self-Awareness, ??tudes Ph??nom??nologiques, vol.14, issue.27
DOI : 10.5840/etudphen19981427/285

D. Zahavi, J. S. Parnas, and D. Puf-zahavi, Phenomenal Consciousness and Self-Awareness: A Phenomenological Critique of Representational Theory Journal of Consciousness Studies 5 5/6, s. 687-705 Self-Awareness and Affection. i: Alterity and Facticity. New Perspectives on Husserl s. 205-228, PUF Zahavi, D.: Self-Awareness, Temporality, and Alterity. Central Topics in Phenomenology, 1998.

P. Zahavi and D. , The Fracture in Self-Awareness, 1998.
DOI : 10.1007/978-94-015-9078-5_2

D. Zahavi, P. Zahavi, and D. , Indledning. i: Spørgsmålet om teknikken og andre skrifter s. 7- 31, Gyldendal, p.1, 1998.

M. Henry, D. Zahavi, and D. Puf-zahavi, Continental Philosophy Review 32/3, s. 223-240 Michel Henry og det usynliges Faenomenologi. Kritik 137, s. 9-20, Phenomenal consciousness and self-awareness. A phenomenological critique of representational theory, 1999.

P. Zahavi and D. , 304 s Schizophrenia and self-awareness, 1999.

P. Zahavi and D. , Anonymity and first-personal givennes. An attempt at reconciliation. i: Subjektivität -Verantwortung -Wahrheit s, pp.75-89

D. Zahavi, D. Puf-zahavi, D. Puf-zahavi, and D. Puf-zahavi, Faenomenologi og Metafysik Kritik 159, s. 18-28 Husserl und das Problem des vor-reflexiven Selbstbewusstseins. i: Die erscheinende Welt. Festschrift für Klaus Held s. 697-724 Intersubjectivity in Sartre's "Being and Nothingness, Alter, vol.10, pp.265-281, 2002.

&. Psyke, P. Logos, and D. Zahavi, Merleau-Ponty on Husserl. A reappraisal. i: Merleau-Ponty's Reading of Husserl s. 3-29, pp.236-252, 2002.

H. B. Review and . Schmid, Subjekt, System, Diskurs, Husserl Studies, vol.182, pp.157-164

J. S. Zahavi, D. Bovet, and P. , Schizophrenic Autism: Clinical Phenomenology and Pathogenetic Implications, World Psychiatry, vol.1, issue.3, pp.131-136

J. S. Zahavi and D. , The role of phenomenology in psychiatric diagnosis and classification. i: Psychiatric Diagnosis and Classification s

T. Subjectivity and . Metaphysics, A discussion of David Carr's "Paradox of Subjectivity, Human Studies, vol.25, pp.103-116

P. Zahavi, D. Parnas, and J. , Conceptual Problems in Infantile Autism Research: Why Cognitive Science Needs Phenomenology. i: Trusting the Subject? s. 53-71

. Roepstorff, Imprint Academic, pp.90-91, 2003.

P. Zahavi and D. , Faenomenologi. i: Humanistisk Videnskabsteori s. 121-138 DR Multimedie, København 2003 PUF Zahavi, D.: Faenomenologi. Problemer, Positioner og Paradigmer. 111 s. Samfundslitteratur -Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg 2003 PUF Zahavi, D.: Førsproglig selvbevidsthed. i: Subjektivitet og Videnskab: Bevidsthedsforskning i det 21. århundrede s. 113-142 Roskilde Universitetsforlag, 229 s. Akademisk Forlag, p.3, 2003.

D. Zahavi and D. Puf-zahavi, Husserl No Genshogaku. 261 s. Koyo Shobo Husserl's Intersubjective Transformation of Transcendental Philosophy. i: The New Husserl: A Critical Reader s. 233-254, PUF Zahavi, D.: Husserl's Phenomenology, 2003.

P. Zahavi and D. , Inner Time-consciousness and Pre-reflective Self- awareness, 2003.

P. Zahavi and D. , The New Husserl: A Critical Reader s. 157-180 Intentionality and Phenomenality: A Phenomenological Take on the Hard Problem. i: The Problem of Consciousness: New Essays in Phenomenological Philosophy of Mind, Canadian Journal of Philosophy. Supplementary, vol.29, pp.63-92, 2003.

D. Zahavi, Metafyzická neutralita v Logických zkoumáních. i: Fenomenologie v Pohybu s. 149-163 Vydala Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.

-. Zahavi and D. , Phenomenology and metaphysics. i: Metaphysics, Facticity, Interpretation. Phenomenology in the Nordic Countries s. 3-22

P. Heinämaa, S. Ruin, H. Zahavi, and D. , Phenomenology in the Nordic Countries: An Introduction. i: Metaphysics, Facticity, Interpretation

P. Zahavi and D. , Refleksiv faenomenologi vs. hermeneutisk faenomenologi. i: Den unge Heidegger s. 63-88

G. Puf-christense-n and D. Zahavi, Subjektivitet og naturalisering. i: Subjektivitet og videnskab s. 5-13

P. Zahavi, D. Christense-n, and G. , Subjektivitet og Naturalisering: En Introduktion. i: Subjektivitet og Videnskab: Bevidsthedsforskning i det 21. århundrede s. 5-12 Roskilde Universitetsforlag, 2003.

V. Subjektivitet, Bevidsthedsforskning i det 21. århundrede. 267 s. Roskilde Universitetsforlag, 2003.

. Veje-ikke-vaerker, Den unge Heideggers skrifter. i: Den unge Heidegger s. 9-29

A. Ipseity, Indisciplinary Approaches to Intersubjectivity s. 137-152, pp.92-93, 2004.

P. Zahavi and D. , 10-11, s. 66-87 Back to Brentano? i: Hidden Resources. Classical perspectives on subjectivity s. 66-87 Imprint Academic, Journal of Consciousness, vol.11, p.10, 2004.

B. Empathy, Phenomenological Approaches to Intersubjectivity. i: Phenomenology. Critical Concepts in Philosophy Vol. II s. 179-200

P. Routledge and D. Zahavi, Body and Nature. Husserl Studies 20/1, s. 89-97, PUF Zahavi, D.: Editorial Introduction: The Study of Consciousness and the Reinvention of the Wheel, 2004.

D. Zahavi, Editorial Introduction: The Study of Consciousness and the Reinvention of the Wheel

P. Zahavi and D. , Classical perspectives on subjectivity s. iv-viii Imprint Academic Hands with a mind of their own. 10s. The Times Literary Supplement, 2004.

D. Zahavi, Natural Realism, Anti-reductionism, and Intentionality. The 'Phenomenology
DOI : 10.1007/978-1-4020-2824-3_16

D. Zahavi, Introduction: Subjectivity in the center or back to basics, Phenomenology and the Cognitive Sciences, vol.3, issue.3, pp.229-234
DOI : 10.1023/B:PHEN.0000049307.78844.63

D. Zahavi and T. Grünbaum, The ambiguity of self-consciousness: A preface

P. Zahavi and D. , Interdisciplinary Perspectives s The embodied self-awareness of the infant: A challenge to the theory-theory of mind? i: The Structure and Development of Self- Consciousness, 2004.

P. Zahavi, D. Overgaard, and S. , Faenomenologisk sociologi: Hverdagslivets subjekt. i: Hverdagslivet -Sociologier om det upåagtede s. 165-193

P. Zahavi and D. , Inner time-consciousness and pre-reflective self- awareness. i: Edmund Husserl -Critical Assessments of Leading Philosophers III s. 299-324 Routledge, 2005.

S. Gallagher and D. Zahavi, Phenomenological approaches to self-consciousness. -s. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2005.

L. Review and . Alweiss, The World Unclaimed: A Challenge to Heidegger's Critique of Husserl, International Journal of Philosophical Studies, vol.13, issue.1, pp.131-134, 2005.

K. Gyldendal and D. Zahavi, Subjectivity and Selfhood: Investigating the First- Person Perspective

M. Cambrige and D. Zahavi, Talking faiths. The Times Literary Supplement, viii + 265 s, 2005.

P. Zahavi and D. , Der Theorie-Theorie Versuch zum kindlichen Autismus: Eine phänomenologische Kritik. i: Mensch -Leben -Technik: Aktuelle Beiträge zur phänomenologischen Anthropologie. s. 271-283, J

&. Jonas, P. Lembeck, and D. Zahavi, Königshausen & Neumann Edmund Husserl: Hvordan verden traeder frem. i: Filosofi og Arkitektur s. 7-18, 2006.

P. Zahavi and D. , Merleau-Ponty on Husserl: a reappraisal. i: Merleau-Ponty -Critical Assessments of Leading Philosophers, Filozofska Istrazivanja, vol.102, pp.319-337, 2006.

P. Kultur-og-klasse, D. Zahavi, and D. Puf-zahavi, Thinking about (self-)consciousness: Phenomenological perspectives. i: Self-Representational Approaches to Consciousness s. 273-295 Two takes on a one-level account of consciousness, REX Zahavi, Dan Intentionalität und Konstitution : eine Einführung in Husserls Logische Untersuchungen / Dan Zahavi Copenhagen : Museum Tusculanum, 1992 REX Zahavi, Dan Subjektivitet og livsverden i Husserls faenomenologi / redigeret, oversat og indledt ved Dan Zahavi Aarhus : Modtryk, 1994 REX Zahavi, Dan Husserl und die transzendentale Intersubjektivität : eine Antwort auf die sprachpragmatische Kritik Dordrecht : Kluwer, pp.74-94, 1996.

D. Zahavi, Alterity and facticity : new perspectives on Husserl, 1998.

R. Zahavi, Dan Self-awareness, temporality, and alterity : central topics in phenomenology, 1998.

R. Zahavi, Dan Self-awareness and alterity : a phenomenological investigation, 1999.

R. Zahavi and D. , Exploring the self : philosophical and psychopathological perspectives on self-experience, 2000.
DOI : 10.1075/aicr.23

R. Zahavi, Dan Husserl and transcendental intersubjectivity : a response to the linguistic-pragmatic critique / Dan Zahavi, 2001.

R. Zahavi, . Dan, and . Stjernfelt, Frederik One hundred years of phenomenology : Husserl's Logical investigations revisited, 2002.

G. Christense-n, Subjektivitet og videnskab : bevidsthedsforskning i det 21, 2003.

S. F. Overgaard, Den unge Heidegger, 2003.

R. Zahavi, Dan Hidden resources : classical perspectives on subjectivity, Imprint Academic, pp.96-97, 2004.

R. Zahavi, . Dan, T. Grünbaum, R. Parnas, . Zahavi et al., Josef The structure and development of self-consciousness : interdisciplinary perspectives Joseph Parnas Amsterdam-; Ruin, Hans Metaphysics, facticity, interpretation : phenomenology in the Nordic countries, REX Zahavi, Dan Subjectivity and selfhood : investigating the firstperson perspective, 1960.

M. Cambridge and . Zahavi, Dan Exploring the self : Ebrary [udgiver] : PrioInfo [udbyder], 2005.

R. Grèunbau-m, . Thor, J. ;. Parnas, and . Zahavi, Dan Structure and development of self-consciousness, The : Ebrary [udgiver] : PrioInfo [udbyder]