G. Borgström and F. , USA:s konservindustri och konserveringsforskning: En studieresa sommaren, 1948.

V. Bödcher, Kommentarer till IVA:s säkerhetsanvisningar för installation och skötsel av industriella kylanläggningar', Kylteknisk tidskrift, pp.87-95, 1942.

T. Elfving, Nytt amerikanskt system för distribution av frysvaror', Kylteknisk tidskrift, pp.45-52, 1946.

H. Fredholm, Kylhuslagring och snabbfrysning av slakteriprodukter', Kylteknisk tidskrift, pp.91-95, 1943.

J. H. Fujimura, Crafting Science: Standardized Packages, Boundary Objects, and " Translation, Science as Practice and Culture, 1992.
DOI : 10.4159/harvard.9780674332874

J. Gaudillière, Biologists at Work: Experimental Practices in the Twentieth-Century Life Sciences', in Companion to Science in the Twentieth Century, 2003.

W. Gibson, All Tomorrow's Parties, 1999.

N. Gustafsson, IVK 1942-1992: 50 års verksamhet i potatisodlingens tjänst vid Institutet för växtforskning och kyllagring och IVK potatis AB, 1995.

D. H. Guston, Boundary Organizations in Environmental Policy and Science: An Introduction', Science, Technology, and Human Values, pp.399-408, 2001.

S. Hamilton, The Economies and Conveniences of Modern-Day Living: Frozen Foods and Mass Marketing, Business History Review, pp.1945-1965, 2003.

G. Holmberg, Vetenskap och livsmedelsindustri: Svenska institutet för konserveringsforskning', Lychnos: årsbok för idé-och lärdomshistoria, pp.199-218, 2005.

I. Framtidens-tjänst, Ur folkhemmets idéhistoria, 1986.

B. Jacobsson, Från en studieresa i USA år 1950, Kylteknisk tidskrift, pp.37-46, 1951.

S. Kuhlemann, Några allmänna synpunkter på kyltekniken och denna tidskrifts mål och syften', Kylteknisk tidskrift, 1942.

B. Linnér, The World Household: Georg Borgström and the Postwar Population- Resource Crisis, 1998.

B. Lövgren, Hemarbete som politik: Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-1940- talen, och tillkomsten av Hemmens Forskningsinstitut, 1993.

T. Nybom, The Socialization of Science: Technical Research and the Natural Sciences in Swedish Research Policy in the 1930s and 1940s', in Center on the Periphery: Historical Aspects of 20th-Century Swedish Physics, Svante Lindqvist, 1993.

M. Pantzar, What Do We Need a Freezer for? ? The Social Construction of the Freezer Use(r) in Finland from the 1950s to the 1980s', conference paper presented at the conference swedishfoodtech, pp.8-08

R. Qvarsell, Maten och vetenskapen: Näringslära, kostvanestudier och socialpolitik, ca 1880-1960, Lychnos, pp.219-244, 2005.

S. Sjöholm, Det svenska fryshusväsendets framtida utformning', Kylteknisk tidskrift, pp.81-83, 1943.

D. F. Smith, Nutrition in Britain: Science, Scientists and Politics in the Twentieth Century, 1997.

. ?? and J. Phillips, Food Policy and Regulation: A Multiplicity of Actors and Experts', in Food, Science, Policy and Regulation in the Twentieth Century

. Sveriges-industri, Översikt utgiven av Sveriges industriförbund till dess tjugofemte årsmöte den 7 maj, 1935.

H. Weinberger and N. , En historia om teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete från den Malmska utredningen till Styrelsen för teknisk utveckling, 1997.

W. Gibson, All Tomorrow's Parties, p.213, 1999.

J. H. Fujimura, Crafting Science: Standardized Packages, Boundary Objects, and " Translation, Science as Practice and Culture, 1992.
DOI : 10.4159/harvard.9780674332874

H. David, H. Guston-david, and . Guston, Boundary Organizations in Environmental Policy and Science: An IntroductionStabilizing the Boundary Between US Politics and Science: The Role of the Office of Technology Transfer as a Boundary Organization The list of concepts could be made longer, Science, Technology, and Human Values Social Studies of Science, vol.26, issue.29, pp.399-408, 1999.

J. Gaudillière, Biologists at Work: Experimental Practices in the Twentieth-Century Life Sciences', in Companion to Science in the Twentieth Century, 2003.

J. Gaudillière, The Farm and the Clinic: An Inquiry into the Making of Our

F. David, J. Smith, and . Phillips, Food Policy and Regulation: A Multiplicity of Actors and Experts', in Food, Science, Policy and Regulation in the Twentieth Century, 2000.

H. Geer, Rationaliseringsrörelsen i Sverige: Effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden, 1978.

. Lövgren, Hemarbete som politik: Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-1940-talen, och tillkomsten av Hemmens Forskningsinstitut, 1993.

T. Nybom, The Socialization of Science: Technical Research and the Natural Sciences in Swedish Research Policy in the 1930s and 1940s', in Center on the Periphery: Historical Aspects of 20th-Century Swedish Physics, Svante Lindqvist, 1993.

H. Weinberger and . Nätverksentreprenören, En historia om teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete från den Malmska utredningen till Styrelsen för teknisk utveckling, 1997.

N. Gustafsson, IVK 1942-1992: 50 års verksamhet i potatisodlingens tjänst vid Institutet för växtforskning och kyllagring och IVK potatis AB, 1995.

O. Björn and . Linnér, The World Household: Georg Borgström and the Postwar Population-Resource Crisis, 1998.

S. Kuhlemann, Några allmänna synpunkter på kyltekniken och denna tidskrifts mål och syften', Kylteknisk tidskrift, 1942.

V. Bödcher, Kommentarer till IVA:s säkerhetsanvisningar för installation och skötsel av industriella kylanläggningar', Kylteknisk tidskrift, IVA:s skrivelse till Kungl, pp.87-95, 1942.

R. Qvarsell, Maten och vetenskapen: Näringslära, kostvanestudier och socialpolitik, ca 1880-1960, Lychnos, pp.219-244, 2005.

S. Sjöholm, K. Det-svenska-fryshusväsendets-framtida-utformning-', and . Tidskrift, Kyltekniska samarbetsorganet', Kylteknisk tidskrift 92 f. 40 'Kyltekniska samarbetsorganet', Kylteknisk tidskrift 41 A process of phasing out the oil stockpiles was initiated in the 1990s. The Swedish Geological Survey was given the responsibility to clean up the large depositories that had housed Sweden's strategic oil reserve; what had once been a part of national security had now become more of an environmental problem, pp.81-83, 1943.

. See, the article about an institute for food research opened in Munich during WWII, pp.127-161, 1944.

G. Borgström and F. , USA:s konservindustri och konserveringsforskning: En studieresa sommaren, pp.SIK-publikation, 1948.

B. Jacobsson, Från en studieresa i USA år 1950', Kylteknisk tidskrift, The Cold Chain in the U.S.A. Report of a Group of European Experts, pp.37-46, 1951.

S. Hamilton, The Economies and Conveniences of Modern-Day Living: Frozen Foods and Mass Marketing, Business History Review, pp.77-110, 1945.

T. Elfving, Nytt amerikanskt system för distribution av frysvaror', Kylteknisk tidskrift

M. Pantzar, What Do We Need a Freezer for? ? The Social Construction of the Freezer

H. Fredholm, Kylhuslagring och snabbfrysning av slakteriprodukter', Kylteknisk tidskrift, pp.91-95, 1943.

G. Holmberg, Vetenskap och livsmedelsindustri: Svenska institutet för konserveringsforskning', Lychnos, 2005.