N. Boc?an, Contribu?ii la istoria iluminismului românesc, 1986.

P. Chaunu, Civiliza?ia Europei în secolul luminilor, 1986.

G. Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum dou? veacuri, 1940.

A. Du?u, Dimensiunea uman? a istoriei. Direc?ii în istoria mentalit??ilor, 1986.

C. Fene?an, Izvoare de demografie istoric?. Secolul al XVIII-lea Transilvania, 1986.

G. Kovách, Structura intern? ?i dezvoltarea propriet??ii în comitatul Arad dup? reglementarea urbarial? din 1771 pân? la revolu?ia de la 1848, în Popula?ie ?i societate, 1977.

L. Moldovan, Conscrip?ii ?i recens?minte de popula?ie, în Culegere de referate Sesiunea 1969, 1971.

A. R?du?iu and L. Gyemant, Repertoriul actelor statistice privind Transilvania 1690-1847, 1995.

W. Rösener, ??ranii în istoria Europei, 2003.

M. S?s?ujan, Habsburgii ?i biserica ortodox? din Imperiul austriac, pp.1740-1761, 2003.

E. I. Zöllner and . Bucure?ti, Istoria Austriei, 1997.