. En-sidste-anbefaling-er, services, som findes og/eller som vores brugere efterspørger ? dels af Scoutgruppen i KUBIS, dels af Videncenter for Videnskabelig Kommunikation Formålet er dels at tilbyde brugerne nye og anvendelige services, der højner deres opfattelse af os som gode samarbejdspartnere i deres arbejde og studie, dels for at vise omverdenen at KB er en moderne institution, der har føling med udviklingen og ønsker at imødekomme vores brugere. Et mere overordnet udviklingsprojekt kunne gennemføres som et samarbejde med KU og her danne yderligere vaerktøjer til hjaelp for de studerende på Punkt KU, En bedre integration af KB-resurser her ville knytte yderligere et bånd mellem KB og de studerende. Et projekt der kunne involvere resursepersoner fra blandt andet DIS, Videncenter for Videnskabelig Kommunikation og KU

. Ordliste-audio and . Boo, En online audio blog hvor man altså kan laegge indtalte beskeder i stil med Twitter

. Blogs, En samling små indlaeg Ordet er en sammentraekning af ordene " web " og " log

. Browser, Program til at se internet-sider med. Browser Plug-In: Et lille tilføjelsesprogram der udvider browserens features. Facebook: Socialt netvaerksside hvor man bl.a. kan kommunikere med hinanden. Flickr: Fotoalbum på nettet hvor man kan laegge sine billeder ud

. Widget, Lille program der viser indholdet i en RSS-feed eller andre simple datastrømme. Wikipedia: Brugerredigeret online ordbog

L. Cohen and L. B. , Library 2.0 -Initiatives in Academic Libraries. Association of College and Research Libraries, Larsen, A. V, 2007.