A. Forkortelser, Acta Pontificum Danica : pavelige aktstykker vedrørende Danmark 1316 -1536. Bd. I-VII, pp.1904-1943