S. Hillerström, Kund eller Brukare? En undersökning av begrepp och dess värdeladdning inom vård och omsorg. Opublicerad kandidatuppsats. Institutionen för nordiska språk, 2009.

T. Johannisson, Tendenser i nutida svensk ordbildning. Modersmålslärarnas förening, årsskrift 1958. S. 7?22. [Även utgiven i: Johannisson, Ture 1975, Ordbildning och ordbetydelse. Valda studier. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. 14.) Göteborg: Styrelsen för Meijerbergs institut i Göteborg, pp.185-202, 1958.

M. Johnson, The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol.47, issue.4, 1987.
DOI : 10.2307/431155

T. Krzeszowski, The axiological parameter in preconeptional image schemata Conceptualizations and mental processing in language, 1993.

G. Lakoff, Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago etc, 1987.

G. &. Lakoff and . Johnson, Metaphors we live by, 1980.
DOI : 10.7208/chicago/9780226470993.001.0001

R. Langacker, Foundations of cognitive grammar. 1. Stanford, 1987.

K. &. Milles and . Vogel, Laddade ord ? betydelse och betydelseförändring i ett kritiskt perspektiv, 2006.

A. Nord, Trädgårdsboken som text 1643?2005. (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Scandinavian Philology. N.S. 47.) Stockholm: Institutionen för nordiska språk, 2008.

. Ringberg, Bunden eller buren? En undersökning om bruket och uppfattningen av orden rullstolsbunden och rullstolsburen. Opublicerat examensarbete på Språkkonsultlinjen. Institutionen för nordiska språk, 2006.

L. Talmy, Toward a cognitive semantics. 1. Concept structuring systems, 2000.

. Vogel, Laddade ord ? betydelse och betydelseförändring i ett kritiskt perspektiv. Opublicerad ansökan till Svenska akademien och Kungl, 2008.