L. Andersson and . Gustaf, Skolan och de kulturella förändringarna, 1999.

L. Ang, Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination, 1985.

J. Beniger, Personalization of Mass Media and the Growth of Pseudo-Community, Communication Research, vol.6, issue.3, pp.352-71, 1987.
DOI : 10.1177/009365087014003005

E. Bjurström, Högt och lågt: smak och stil i ungdomskuturen, 1997.

P. Bourdieu, Distinksjonen: en sociologisk kritikk av dømmekraften , Overs. Annick Prieur. Efterord overs, Oslo: Pax. Opr, 1979.

M. Brandt-pedersen, Mediernes aestetiske udfordring: en studie-og debatbog om børn, unge, medier og skole, 1998.

K. &. Drotner and A. S. Sørensen, Øjenåbnere: unge, medier , modernitet, 1996.

K. &. Drotner, K. Karen, and . Povlsen, Tankestreger: nye medier , andre unge, 1997.

D. Kirsten, At skabe sig -selv: unge, aestetik, paedagogik. København: Gyldendal. Opr, 1991.

K. Drotner, De indre mediebilleder, Uddannelse, vol.9, pp.23-29, 1997.

K. Drotner, Unge, medier og modernitet: pejlinger i et foranderligt landskab, 1999.

K. Drotner, Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity, Paedagogica Historica, vol.35, issue.3, pp.593-619, 1999.
DOI : 10.1080/0030923990350303

K. Drotner, Bred mediebrug, bedre kompetencer? Om forholdet mellem medieanvendelse og kompetencer hos de 15-18-årige, Mediekultur . Temanummer om børns og unges mediebrug, pp.36-43, 2000.

. Egenfeldt-nielsen, &. Simon, H. Jonas, and . Smith, Den digitale leg: om børn og computerspil, 2000.

J. Fiske, Television Culture, 1987.

T. Fridberg, Skolebørns fritidsaktiviteter: kultur-og fritidsaktivitetsundersøgelsen, 1998.

T. Fridberg, P. Allerup, K. Drotner, P. Schultz-jørgensen, &. Anne et al., Mønstre i mangfoldigheden: de 15-18-åriges mediebrug i Danmark, 1997.

H. Gardner, Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligences, 1983.

C. Geertz, Works and Lives: the Anthropologist as Author, 1988.

S. Gotved, Cybersociologi: det samme på en anden måde. Københavns Universitet: Sociologisk Institut, 2000.

P. M. Greenfield, Mind and Media: the Effects of Television, Computer and Video Games, 1984.

H. T. Himmelweit, Television and the Child: An Empirical Study of the Effect of Television on the Child, 1958.

T. &. Häpnes and . Bente-rasmussen, Internet og multimedia: avmaskulinisering af IT? Kvinder, køn og forskning, pp.34-47, 1998.

T. &. Håpnes and . Bente-rasmussen, Young Girls on the Internet (red.) Women, Work and Computerization: Charting a Course to the Future, 2000.

R. Jakobson, Closing Statement: Linguistics and Poetics, in T. A. Seboek (red.) Style in Language, 1960.

J. F. Jensen, Interaktivitet og interaktive medier, pp. 199-238 i hans (red.) Multimedier, hypermedier, interaktive medier, 1998.

A. Jerslev, Filmvirkeligheder: unges videofaellesskaber og vold på film, 1999.

C. Jessen, Børn, leg og computerspil. Odense: Odense Universitetsforlag, 2001.

B. Larsen and . Steeg, Medier til hverdag: en undersøgelse af mediebrug og hverdagsliv. Københavns Universitet: Institut for Film-og Medievidenskab, 2000.

S. Livingstone, Young People and the Changing Media Environment, European Journal of Communication, vol.13, 1998.

S. &. Livingstone and M. Bovill, Children and their Changing Media Environment: A European Comparative Study, 2001.

S. Livingstone, K. J. Holden, and M. Bovill, Children's Changing Media Environment: Overview of a European Comparative Study, in Cecilia von Feilitzen & Ulla Carlsson (red.) Children and Media: Image, Education, Participation. Children and Media Violence Yearbook, pp.39-59, 1999.

P. Messaris, Video ergo cogito: visuel dannelse og analogisk taenkning, in Kirsten Drotner & Anne S. Sørensen (red.) Øjenåbnere: unge, medier, modernitet. København: Dansklaererforeningen, pp.123-169, 1996.

S. Neuman, Literacy in the Television Age, 1991.

H. Nielsen, M. Bjerrum, and . Rudberg, Historien om piger og drenge, København: Gyldendal. Opr, 1989.

J. Olesen, Børn som tv-seere Media Literacy, 1998.

K. K. Povlsen, Beverly Hills 90210: soaps, ironi og danske unge, 1999.

W. Schramm, Television in the Lives of Our Children, 1961.

J. &. Sefton-green and D. Buckingham, Digital Visions: Children's 'Creative' Uses of Multimedia Technologies, in Julian Sefton-Green (red.) Digital Diversions: Youth Culture in the Age of Multimedia, pp.62-83, 1998.
DOI : 10.1177/135485659600200207

U. Sjöberg, At leva i cyberspace: en studie om hur yngre svenska tonåringar använder och upplever internet (red.) Børn, unge og medier: nordiske forskningsperspektiver, pp.13-33, 1999.

G. Stald, Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-alderen , Mediekultur. Temanummer om børns og unges mediebrug, pp.4-22, 2000.

A. &. Steffensen and T. Weinreich, Børn laeser bøger: laesevaner , laesefaerdighed, højtlaesning, 2000.

A. &. Steffensen and T. Weinreich, Den dyrebare tid, pp.14-15, 2001.