. Pennell, Cowen Orlin, Lena, »Fictions of the early modern English probate inventory« in The culture of capital: Property, cities, and knowledge in early modern, pp.176-17754, 2002.

E. Andrén and . Skokloster, Ett slottsbygge under stormaktstiden, 1948.

G. Axel-nilsson, Makalös ? Fältherren greve Jakob De la Gardies hus i Stockholm, Stockholms kommun, 1984.

R. Blomdahl, Förmyndarräfstens ekonomiska resultat, Almqvist & Wiksell, 1973.

B. Bruzelli, Tenngjutare i Sverige under kontrolltiden 1754-1912: verksamhet, föremål, stämplar samt upplysningar om äldre mästare, Forum, 1967.

C. Orlin and L. , »Fictions of the early modern English probate inventory« in The culture of capital: Property, cities, and knowledge in early modern, pp.51-83, 2002.

A. O. Curle, »Domestic candlesticks from the fourteenth to the end of the eighteenth century, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, pp.183-214, 1926.

E. Durkheim, The elementary forms of religious life, trans, 1912.

S. Erixon, Mässing ? Svenska manufakturer och konsthantverksprodukter under 400 år, 1943.

B. Gundestrup, The Royal Danish Kunstkammer 1737, 1991.

O. Hidemark and E. Stavenow-hidemark, Eko av historien: omgestaltningen av Skoklosters slott under Magnus Brahes tid, Skokloster-studier, 1995.

E. Hintze, Die Deutschen Zinngießer und ihre Marken, Band, vol.1, 1921.

E. Hoyer and . Maria, Sächsischer Serpentin: ein Stein und seine Verwendung, 1995.

W. Karlson, Ståt och vardag i stormaktstidens herremanshem, C.W.K. Gleerups förlag, 1945.

J. Knutsson and B. Kylsberg, Verktyg och verkstäder på Skoklosters slott, Skoklosterstudier utgivna av Skoklosters slott nr 19, 1985.

H. Kohlhaussen, Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540, 1968.

I. Kopytoff, »The cultural biography of things: commoditization as a process« in The social life of things: Commodities in a cultural perspective, 2006.

B. Lagercrantz, Gamla tallrikar ? ur tallrikens historia, Ica-förlaget, 1968.

L. O. Lagerqvist and E. Nathorst-böös, Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar, Natur och Kultur / LTs förlag, 1984.

A. Löfgren, Det svenska tenngjutarehantverkets historia. D. 1, Stockholms kanngjutareskrå intill år 1720, Bd 2, biografier, stämplar och arbeten, Nordiska museet, 1933.

S. G. Ortman, Conceptual Metaphor in the Archaeological Record: Methods and an Example from the American Southwest, American Antiquity, vol.20, issue.04, pp.613-645, 2000.
DOI : 10.2307/2694350

S. Pennell, or, should small things still be forgotten? Material culture, micro-histories and the problem of scale« in History and material culture, 2009.

M. T. Price, The sourcebook of decorative stone, Firefly books Ltd, 2007.

J. Prown and . David, Art as Evidence ? Writings on Art and Material Culture, 2001.

J. Schmidt, Geschichte der Serpentin-Industrie zu Zöblitz im sächsischen Erzgebirge, p.1868

C. Tilley, Metaphor and material culture, 1999.

I. Woodward, Understanding material culture, 2007.
DOI : 10.4135/9781446278987

A. Åberg and R. V. Ascheberg, Fältmarskalk och generalguvernör, Gleerups förlag, 1950.

E. ?-rydboholmssamlingen, ?. Bouppteckning, and A. Brahe, Photograph credits Uncredited photographs are by the author, shot at location Figure(s), 1728.

E. Wäreby, Fritidshusets årsringar. En översikt av fritidshusets arkitektoniska utveckling i Stockholmsområdet, särskilt Tynningö, från 1870-talet fram till 2000-talet

T. Lindgren, Utställningar och samverkan inom Stockholms konstliv åren 1998, 2008 och i ett framtidsperspektiv. En undersökning med semiotik av tillkomst och respons

K. Lindqvist, Måste kvinnor fortfarande vara nakna för att få komma in på museerna? En undersökning av könsrepresentationen på fem svenska konstinstitutioner

C. Svensson, Visuell retorik i stormaktstidens epitafiekonst. Tre fallstudier i den svenska, aristokratiska och humanistiska åminnelsekulturen ur ett betraktarperspektiv

. Lingeskog, Karolina: I vanitas spår ? vanitassymbolernas betydelse och föränderlighet

E. Andersson, Krigsrov och krigsbyten i Carl Gustaf Wrangels konstsamlingar

N. Linnaeus, Den estetiska dimensionen i Ellen Keys pedagogiska åskådning

R. Håkansson and C. , Moderna hotell. Hotellbyggande i Stockholm 1950 -1980

G. Sundin, For Princes or Maids? Provenance, form and value of serpentine at Skokloster castle
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hprints-00556194