. ???-??-???????-hvad-er, ????? ??????? ??????? Hvordan er vejret i dag? ????? ???????? ???? ??????? Hvornår ankom Deres søster? b) ????? ?? ??????? ????? Kommer (din) bror mon snart? ????????? ?? ?? ???????? Svarede han mon rigtigt? ????? ?? ?? ??? ????? ? ?????????? Var du virkelig ikke på instituttet i går? ?) ?? ?? ??? ????? ?? ????????? Var du ikke til møde i går? ?? ???????? Er han for sent på den? ?? ????? ?????? Har De taget bogen? ? ???? ????????? ????? ??????? Er det i dette auditorium, der skal vaere forelaesning? ?? ???? ????? ?? ? ??????? Ville du også gerne til Moskva? d) ???? ? ???? ?????? Har du tid? ?????????? ?????? Er det en interessant bog? ??????? ??????? Er det godt vejr? ??????? ?? ?? ?? ???????? Tager De til koncerten? 3) Praedikatet står først i saetningen: ???????? ??? ???

?. ?????-???????????-?-????, Jeg er parat til at give jer ret

. ???-???????-??????, Disse sko er for store

. ???-?????-???-?????????-???????, Salen er for mørk til et billedgalleri

. ??????-??-??????, Kjolen er for lang til hende

?. ????-????-???????, Det står ikke i hans magt

. ???-??????-???????????, Denne opgave kan ikke udføres

. ????????????-???????????-??x??, ?????, ?????????? ????, ??? ???- ??

. Et-almindeligt-køkken-på and . Landet, En ovn, et traebord og tre stole

U. Ved, Godt'; ??????? 'Fremragende'; ??????? 'Til højre'; ?????? 'Fremad'. Taet forbundet hermed er enhedsled udtrykt ved forskellige partikler: ?? 'Ja'; ??? 'Nej'; ??? ?? 'Mon ikke'; ??? ?? 'Hvad ellers'; ???? ?? 'Naeppe'

. Som-enhedsled-optraeder-interjektioner, ?x! ?x! ??-??! ?????! ? ?????! Saetninger med interjektionelt enhedsled udtrykker allehånde ekspressive nuancer. Sammensat nominalt enhedsled: a) Substantiv + kopula

. Måde, Betegner måden, hvorpå en proces eller aktivitet forløber: ??? ???? x?????. Hun synger godt

. Grad, Betegner den grad, hvormed et kendetegn (en proces eller aktivitet) realiseres, eller hvori det manifesterer sig: ?????? ????? ? ????? ?????? ??????

. ????-????????-??????????-?????????????, Sneen viste sig at vaere tilstraekkelig sammenpresset

. ???-?????-?????, Teen var naesten blevet kold

. Mål, Betegner det omfang eller mål, der karakteriserer et kendetegn (en proces eller aktivitet) i videste forstand: dets rumlige og tidslige udstraekning , frekvens, vaegt, pris, hastighed, temperatur, sammenligning med andre kendetegn osv, ??????? ???????? ?? ???. Nikolaj trådte et skridt tilbage

. ???, ? ??????? ???? ??????? ?????? ?????. (?ech.) Der blaeste en rå, kold vind, fra den mørke himmel småregnede det

. ??????-????-??????,-?-???????????-??-?????, ??? ??? ??? ???? ? ?????, ??????? ??????????, ?????? ??????

. Eksempler, ???? ????? ??????, ? ?????? ?????? ?????. Broderen skriver et brev, men søsteren laeser en bog

. Eksempler, ???? ?? ??????? ?????, ?? ??? ?????? ? ??????. Hvis vi tager en taxa

. ???-??????-????????, Når vi nu engang er begyndt at tale, s? lad os få talt faerdig

. ????-??-?????, Aftensmad havde ikke vaeret nødvendig, havde vi blot spist til middag

?. ?????????????? and . ?????-???????-???????????, Når du bliver sulten, finder du også ud af at skaffe dig brød

?. ???-??????? and . ?????, Hvis du drikker lidt te

. ???-??????-???, ??? ??? ? ??? ?????????. Hun gjorde sådan, at alle regnede med hende

?. ???????-?????-???????-????????, ??? x????????? x????? ?? ?????? ???. I det russiske land er der så megen skønhed

. Koncessivsaetninger-indledes-med-konjunktionerne-????, ???????? ?? ?? ??? 'uanset at', ???????? ?? ?? ??? 'uanset at', ?????????? ?? ???? ??? 'uafhaengigt af at', ??????? ???? ??? 'på trods af at', eller med elementerne ?????? 'lad', ????? 'lad, om så', ????? ??? 'skønt', ??? ?? 'lige meget hvad', ??? ?? 'hvor end', ???? ?? 'hvorhen man end, ??? ?? 'hvem der end', ??? ?? 'hvad der end', ??????? ?? 'hvor meget der end', ????? ?? 'hvilken som helst, ???? ?? ? ? ????? ????, ?? ?????? ? ???? ??? ?? ??. (Kryl.)

. ????????-??-??, ??? ???? ????? ????? ?????, ? ?????x? ?????? ??????????? ??x??? ?? ???? ? ????. På trods af at klokken var hen ved seks, var luften uudholdeligt kvalm på grund af heden og støvet

. Den-indeholdte-sammenligning-kan, og bisaetningen indledes da med konjunktionerne ??? 'end', ??? 'som', ?????? 'end', ??? ?? ??? 'på samme måde som', ????? ??? ?? ??? 'ganske som', ??????? ???? ??? 'lige som', ??? ????? ??? 'ganske som

. Den-indeholdte-sammenligning-kan-imidlertid-også-vaere-en-antagelse, som om"). I dette tilfaelde indledes bisaetningen med konjunktionerne ?????, ??? ?????, ????? ??, ??? ????? ??, ??????, ?????? ??, ?????, ????? ??, ??? ??, ????? ??, ??? ???? ??, ????? ??? ???? ?? -alle med betydningen 'som om' eller 'lige som om

. ??????-??????-????? and . ???????, Andrej laeser bedre end Nikolaj ???? ??? ? ?????? ???????, ?????? ? ?????

. ???, Hun taler, som om hun synger

. ?????x-???-????, ????? ??? ?????? ???. (Bun.) Luften er så ren

. Komma, Såfremt dette medfører, at de kommer til at stå inde i saetningen, får de karakter af indskud og afgraenses fra saetningen til begge sider ved komma: ????? ??????? ???? ??????, ??????? ??? ??????????, Naboens datter, en pige på omkring tolv år

. ???????????-???-????, Da de var kommet ned fra bjerget, forsvandt rytterne ud af syne. ????????????, ? ???? ????

. ??????, ?????????? ?????????? ?? ?? ????? ??????. (Gor.) Bøjet over bogen rettede Nata?a på håret, der var gledet frem i tindinger- ne

. Praepositionsforbindelser, 1) konstruktioner med ???????? ??: ???????? ?? ??????? ???, ?? ????? ???? ????? ?????. På trods af det sene tidspunkt var der mange mennesker på gaden

?. ??????? and . ?????, ?? ????????? ????? ?????. Om aftenen, efter aftensmaden

. ????????-?????????-??????????? and . ???????, Mødet finder sted i overmorgen

. Han, heller ikke i de unge studenterår, indtryk af at vaere rask

. Sammenlignende-konstruktioner-med, Nx: (Nx står for et substantiv i en vilkårlig kasusform.) Nomenet efter komparationsordene står i samme kasus som det ord

. ????????, ?? ????? ???? ? ??????????. Svampesamlere, såvel som fiskere, holder ikke af støj og snak

O. Eller-på, ???????? ????? ??????? ??x??? ??? ????????. Laeserne vaerdsaetter den tidlige ?echov som humorist

. ??, Som et godt menneske blev han sjaeldent vred

. Vokativiske-elementer-eller-henvendelser, ?????????) står helt uden for saetningen Deres funktion er ikke at udtrykke et saetningsled men at påkalde adressatens opmaerksomhed, og de har derfor ikke kommunikativ funktion men tjener til at skabe kontakt (en forudsaetning for kommunikationen) De har således ikke nogen syntaktisk funktion overhovedet. Som henvendelser optraeder typisk navne eller betegnelser for personer, men isaer i poetisk sprog forekommer substantiver

. Eksempler, ????? ??, ???? ????????, ???? ??? ???????? Har du igen taget min saks

?. ????????, !. ????????-?-???????????-???????????-???????????, and . Kammerater, glem ikke den forestående fagforeningskonference! ?????????, ?????????? ????? ????????? ??? ???????????. Brigadeledere, bliv efter mødet til instruktion

?. ????????? and . ?????, Vaer så god

?. ???? and . ?????, ?? ????????? ? ???????? ???????? ? ?????. (Gog.) Middagsmaden udgjorde, som det sås, tilsyneladende ikke det vigtigste i livet for Nozdrev

. ????????, ??????? ?? ???? ???????? ?????????? ? ???????? ??????? ??? ???? ?? ?????, Pu?.) Tilsyneladende bemaerkede han vores indbyrdes dragning og bestraebte sig på at få os vaek fra hinanden

. ??????, AErlig talt

?. ??????, ??? ???????? ???? ???? ?? ?????. (Fad.) På den anden side vidste han

. ??-???????-??????, Han er en god elev

. ???-??????????-??????, Han har behov for hjaelp

. ??-?????????-?????, Hun har brug for hvile

. ?????-???????-??????, Taget blev revet af af vinden

. ???????-??????-??????, Fortovet blev fyldt af folk

S. Mådesadverbialer and . Består-af-stivnede-kasusformer-eller-praepositionsforbindelse-er-i-reglen-efterstillede, Det hedder derfor: ???? ?????? gå til fods 10 HOVEDPRINCIPPER FOR TEGNSAETNINGEN I RUSSISK 10.1 Indledning Russisk benytter grundlaeggende de samme interpunktionstegn (????? ??????????) som dansk, dvs. punktum (?????) (.), udråbstegn (??????????????? ????) (!), spørgsmålstegn (?????????????? ????) (?), kolon (?????????) (:), semikolon (????? ? ???????) (;), komma (???????) (,) og tankestreg (????) (?) Den sidstnaevnte adskilles fra den kortere bindestreg (?????, der udover ved orddeling benyttes ved sammensaetninger af ord og orddele

. ??????-??????-?????-??????????, Der var gået en uge siden, de havde laert hinanden at kende

. ????, Far, hvorfor tordner det ikke om vinteren? 10.2.3 Udråbstegn Udråbstegn markerer eksklamative saetninger og udbrud som på dansk. Dette tegn benyttes hyppigere end på dansk, idet det også kan saettes inde i saetningen (dansk vil i reglen foretraekke at gøre hele saetningen eksklamativ

. Bruges-undertiden-sammen-med-andre-tegn, (!) angiver ironi eller indignation Kombinationstegnet (?!) angiver emfase: ?? ??? ?? ??? ??????! Hvad i alverden er det her for noget? 10.2.4 Kolon Kolon bruges til at introducere: -en opremsning af elementer: ??? ????? ??????? ?? ??????? ?????: ??? ??? ??????

. ??????-????-????-??????, ?????? ??????; ? ???????? ? ???? ???? ???-???, ? ????-?????? ???, ????????? ??? ????, pp.??????????? ????- ???

?. ???????? and . ??-?????-?-???????, Langsomt og smertefuldt rejste han sig fra lejet

. Sammenligninger, ?? ????? ?? ????????, ??? ????????. Han kravler i traeer som en abe

?. ??? and . ??????, ? ??????? ????? Hvad så, blev du bange før? ? spurgte far? -Komma saettes mellem ord, der gentages: ??????, ??????, ?????? ?? ????, ????? ??????? ??????

?. , ?. .. ??-'hverken, . .. Eller-',-???, . .. ???-'enten, and . Eller-',-??, ?? 'snart... snart': ?? ?????? ????????? ? ????????, ? ???????

. ???-??-???????, Hun snart griner snart graeder

. ??????, ?. ?????-?????????, . ??????????, and . ??????, Moskva og St. Petersborg er Ruslands allerstørste byer. ??????? ???? ? ??? ???????

. ??????????-???????-????????-?-???????-???-????????????, Ethvert menneskes bestemmelse er at udvikle alt menneskeligt? NB: Tankestregen bruges i reglen ikke, hvis subjektet er et pronomen eller hvis praedikatet er negeret: ?? ???????

-. Elementer, ?? ?????????? ???? ? ?? ????????? ? ???, ??? ??? ???????? ???? ?????? ????? ???? ???? ????? ? ?????? ??? ? ???????

. Ak and . Gr, 80 = Russkaja grammatika, Tom II. Sintaksis, M, 1980.

. Ak and . Gr, II 2 1954 = Grammatika russkogo jazyka. Tom II, ?ast' 2. Sintaksis, 1954.

V. S. Belevitskaya-khalizeva, Exercises in Russian Syntax. The Simple Sentence, M. s.a

P. Diderichsen, Elementaer dansk grammatik, 1976.

A. N. Gvozdev, Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk, ?. II. Sintaksis, M, 1973.

A. V. Isa?enko, Die russische Sprache der Gegenwart. Teil I. Formenlehre, 1968.

N. Nikolaew, Einführung in die Syntax der russischen Gegenwartssprache, 1976.

A. G. Rudnev, Sintaksis sovremennogo russkogo jazyka, 1963.

V. Smith, En nøgle til russisk syntaks, 1998.

J. Svetlík, Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim, 1970.