T. Andersen, Modalpartikler og deres funktion i dansk Danske Studier, pp.86-95, 1982.

K. Boye, Epistemic Meaning: A Cross Linguistic Study, 2006.
DOI : 10.1515/9783110219036

J. Bresnan, Predicting the dative alternation, Cognitive Foundations of Interpretation, pp.69-94, 2007.

C. Butler, Systemic Functional Linguistics and Functional Discourse Grammar in relation to criteria of adequacy for functional linguistics. Forelaesning ved Summer School in Functional Linguistics, pp.19-22, 2008.

J. Bybee, From Usage to Grammar: The Mind's Response to Repetition, Language, vol.82, issue.4, pp.711-733, 2006.
DOI : 10.1353/lan.2006.0186

J. K. Chambers, Sociolinguistic Theory, 1995.

J. Cheshire, Discourse variation, grammaticalisation and stuff like that, Journal of Sociolinguistics, vol.4, issue.2, pp.155-193, 2007.
DOI : 10.1111/1467-9481.00072

J. Cheshire, P. Kerswill, and &. A. Williams, Phonology, grammar, and discourse in dialect convergence Dialect change: convergens and divergence in European languages, pp.135-167, 2005.

T. K. Christensen, Hyperparadigmer. En undersøgelse af paradigmatisk samspil i danske modussystemer, 2007.

J. Coates, EPISTEMIC MODALITY AND SPOKEN DISCOURSE, Transactions of the Philological Society, vol.15, issue.1, pp.110-131, 1987.
DOI : 10.1093/applin/7.1.1

S. D. Conrad and . Biber, Adverbial Marking of Stance in Speech and Writing, 2000.

&. G. Hunston and . Thompson, Evaluation in Text. Authorial Stance and the Construction of Discourse, pp.56-73

F. Gregersen, Strukturalismen i vore hjerter - Eller: i virkeligheden er vi jo alle en slags strukturalister, NyS, Nydanske Sprogstudier, vol.34, issue.34-35, pp.34-35, 2006.
DOI : 10.7146/nys.v34i34-35.13457

E. L. Hansen and . Heltoft, Grammatik over det Danske Sprog, 1999.

P. Harder, Functional Semantics. A Theory of Meaning, Structure and Tense in English, 1996.

P. Harder, Meaning in Mind and Society. A functional contribution to the social turn in Cognitive Linguistics, 2010.

R. Hasan, Semantic Variation, 2009.

T. J. Jensen and . Maegaard, Hvor er bleven blevet af? Praeteritum participium af staerke verber i Jylland, Danske Talesprog, vol.10, pp.34-56, 2010.

T. Jensen and . Juel, Saetningsadverbier og adverbielle konjunktioner. (Uplubliceret oversigt til brug for kodning af ledsaetninger), 2008.

E. Krylova, Epistemisk polyfoni i danske modalpartikler, i R. Therkelsen (red, Sproglig polyfoni. Arbejdspapirer 4. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, pp.75-87, 2005.

E. Krylova, De danske affirmativer 'da' og 'jo', i R. Therkelsen (red, Sproglig polyfoni. Arbejdspapirer 6. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, pp.103-122, 2006.

E. Kärkkäinen, Epistemic Stance in English Conversation. A description of its interactional functions, with a focus on I think, 2003.

W. Labov, Sociolinguistic Patterns, 1972.

B. Lavandera, Where does the sociolinguistic variable stop?, Language in Society, vol.52, issue.02, 1978.
DOI : 10.3406/lfr.1977.4818

J. Mortensen, Epistemiske og evidentiale saetningsadverbialer i dansk. Ny Forskning i Grammatik 15, Odense: Syddansk Universitet, pp.133-156, 2008.

J. Pierrehumbert, Exemplar dynamics, 2001.
DOI : 10.1075/tsl.45.08pie

W. Reid, Quantitative analysis in Columbia School theory, 1995.
DOI : 10.1515/9783110907575.115

S. Goldberg, Meaning as Explanation Advances in Linguistic Sign Theory, pp.114-52

R. Therkelsen, Polyfoni som sproglig begrebsramme og som redskab i tekstanalysen. Sproglig polyfoni. Arbejdspapirer I, pp.79-109, 2004.

P. Widell, Aspektuelle verbalklasser og semantiske roller -den dobbelte aspektkalkule. Odense Working Papers in Language and Communication 10, pp.135-168, 1996.

J. W. Weiner and . Labov, Constraints on the agentless passive, Journal of Linguistics, vol.14, issue.01, pp.29-58, 1983.
DOI : 10.1016/S0022-5371(68)80047-7