U. Albeck, Dansk stilistik, Gyldendalske boghandel, 1953.

H. C. Andersen, Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz, etc . etc . i Sommeren 1831, »Ingen Fortale, Havet. (?)« (1831), ved Johan de Mylius, pp.9-17, 1986.

A. Arrebo and . Psalter, rev. 1627) i Samlede Skrifter, ved Vagn Lundgaard Simonsen, 1623.

A. Arrebo, Hexaëmeron, (1631-37, udg. 1661), i Samlede Skrifter, ved Vagn Lundgaard Simonsen, 1965.

J. :. Baggesen, G. Labyrinten, and . Klassikere, ved Torben Brostrøm efter originaludgaven fra 1792-93, s. 11-21, Kbh, issue.2, 1965.

J. Baggesen, Labyrinten, 2. udg., »Poetisk trosbekendelse«, (1807), i Dansk litteraer kritik fra Anders Sørensen Vedel til Sophus Claussen, 1964.

F. J. Billeskov, Danmarks digtekunst ? Romantik og romantisme, 1964.

F. J. Billeskov, Vaerker i tolv bind, Digteren . Historikeren . Juristen . Vismanden, indledn. og komm. af F.J. Billeskov, issue.7, pp.449-450, 1970.

H. Blicher, »Schack Staffeldt: Digte«, i Laesninger i dansk litteratur 1200- 1820, bind 1, s. 279-293, red, 1998.

T. Bredsdorff, Digternes natur . En idés historie i 1700-tallets danske poesi, 1975.

D. Cohn, The Distinction of Fiction, 1999.

. Eide, Tormod: Retorisk leksikon, Spartacus Forlag AS, 2004.

J. Ewald, Samtlige Skrifter, »Fortale. TIL LAESEREN« (1780), i Udvalgte Digte 1765-1781, ved Esther Kielberg, s.164-179, 1998.

C. Falster, Laerdoms Lystgaard eller Adskillige Discurser I-III (1731), oversat fra latin og forsynet med indledning og noter af Jørgen Olrik, pp.1919-1939

G. Genette, Paratexts: Thresholds of interpretation, The Cambridge Literature, Culture, vol.20, 1997.

N. F. Grundtvig, S: »Fortale til Nordiske Smaadigte«, (1838), i Udvalgte Skrifter, ved Holger Begtrup, bd. 8, s, pp.174-178

L. Holberg, Peder Paars, »Hans Michelsens Fortale« og »Just Justesens Betaenkning over Peder Paars Historie«, (1719), i Vaerker i tolv bind, Digteren . Historikeren . Juristen . Vismanden, indledn. og komm. af F.J. Billeskov, issue.2, pp.15-35, 1969.

L. Holberg, 1723), i Vaerker i tolv bind, Digteren . Historikeren . Juristen . Vismanden, indledn. og komm. af F.J. Billeskov, issue.7, pp.449-462, 1970.

L. Holberg, 1741), overs. af Jens Baggesen (1789), i Vaerker i tolv bind, Digteren . Historikeren . Juristen . Vismanden, ved F.J. Billeskov, bd, issue.9, pp.15-18, 1971.

L. Holberg, Moralske Fabler, »Fortale til Laeseren«, (1751), i Vaerker i tolv bind, Digteren . Historikeren . Juristen . Vismanden, indledn. og komm. af F.J. Billeskov, bd, issue.9, pp.289-291, 1971.

L. Holberg, Moralske Tanker, »Fortale til Laeseren« og »Forberedelse«, (1744), s.9-21, 1992.

T. Kingo, F. J. Diderichsen, and . Jansen, Aandelige Sjungekor, (1674), i Samlede Skrifter 1-7, udg. af Hans Brix, 1939.

T. Kingo, udg. 1691), i Samlede Skrifter 1-7, udg, 1688.

A. Oehlenschläger, Poetiske Skrifter, »Fortale«, (1805), i Danske Essays, ved Werner Svendsen, s. 21-26, 1965.

A. Oehlenschläger, Nordiske Digte, »Fortale«, (1807), i Poetiske Skrifter 1-5, udg. af H. Topsøe-Jensen, bind 3, s. 3-28, pp.1926-1956

. Sørensen and E. Peer, Håb og Erindring, Johannes Ewald i Oplysningen, 1989.

. Jf, Aristoteles' sondring mellem talerens pistis atechnoi og pistis entechnoi, de ikke-faglige bevismidler (vidner, dokumenter og lignende) og de fagmaessige (etos, patos og logos), p.34

. Jf, Frows begreber form, retorik og tema som tilsammen skaber tekstens, pp.74-76, 2006.

H. Indhold-ken-farø-og and . Lorentzen, Danmarks logofi le orkester: Shu-bi-dua og sproget Christel Sunesen: Fortalens retorik ? fra Arrebo til Oehlenschläger Susanne Willaing: To tidsaldre ? to tekster

N. Reinecke-wilkendorff, Ingemanns »Varners pöetiske Vandringer Et romantisk Digt« Jens Bjerring-Hansen: Brandes, Brentano og Bernkonventionen . Om Georg Brandes' revision af Den romantiske Skole i Tydskland Mindre bidrag Marita Akhøj Nielsen, Barokdigte i Fyns Stiftsbibliotek Michel Olsen: En brik til den franske Holberg-reception Aage Jørgensen: Johannes V. Jensens Slagsang for Danske Studenters Roklub

E. Anmeldelser and . Hjorth, Salmernes ord og udtryk forklaret i et nutidigt sprog Karsten Christensen: Harald Ilsøe: Biblioteker til salg Flemming Conrad, Dansk litteraturs historie, pp.1100-1800

F. Conrad, Claes Ahlund & Bengt Landgren: Från etableringsfas till konsolidering. Svensk akademisk litteraturundervisning, pp.1890-1946

B. Landgren, Universitetsämne i brytnings tider . Studier i svensk akademisk litteraturundervisning, 1947.