Humanistisk Forskningskvalitet - hprints.org Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year : 2007

Humanistisk Forskningskvalitet

Abstract

Denne rapport handler om forskningskvalitet inden for humaniora. Det er en baggrundsrapport, som søger at belyse det humanistiske kommunikationsmønster inden for forskning, samt de udenlandske modeller for forskningskvalitetsvurdering i Danmarks nærområde (den norske model, den engelske RAE samt European Reference Index for Humanities, ERIH). Rapporten viser, at det humanistiske kommunikationsmønster der kendetegner Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet ikke adskiller sig væsentligt fra humanistiske kommunikationsmønstre i verden som helhed. KU's humanistiske kommunikationsmønster er karakteriseret af, at der publiceres mange forskellige publikationstyper (bidrag til bog/samleværk 44%, tidsskriftsartikler 38% og monografier 6%), at der langt overvejende publiceres på dansk ( 54%), samt at kun 10% af KU's humanistiske forskning er underlagt peer review. Rapporten viser desuden, at citationsanalyse har en lang række problemer (dårlig dækningsgrad for humaniora, US-bias, ingen indeksering af bøger, statistiske problemer med registreringen af forfatternavne og andre bibliografiske data). Det samme gælder Journal Impact Factor-analyser, hvilket gør dem vanskelige eller meningsløse at benytte inden for humaniora. På baggrund af citationsanalyser af tre anerkendte humanistiske forskere viser rapporten, at de scorer utroligt lavt på alle væsentlige punkter i en citationsrapport. Citationsanalyserne kan på ingen måde sige noget meningsfyldt om de pågældende forskeres publikationsaktivitet.
No english abstract, cf. danish version.
Fichier principal
Vignette du fichier
Faurbaek2007.pdf (459.41 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hprints-00208083 , version 1 (20-01-2008)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00208083 , version 1

Cite

Lotte Faurbæk. Humanistisk Forskningskvalitet. 2007. ⟨hprints-00208083⟩
530 View
661 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More