Musik i gymnasiet - hprints.org Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year : 2006

Musik i gymnasiet

Abstract

I et globaliseret, senmoderne, hyperkomplekst samfund præget af refleksion og metarefleksion vinder m°albarhed frem som kvalitativt parameter i forhold til fænomener som undervisning og læring. Dette kan ses som en konsekvens af at vi ikke fuldt ud forst°ar de bagvedliggende mekanismer og derfor med udgangspunkt i New Public Management-tænkning definerer læring ud fra et kriterium om m°alopfyldelse. Specialet tager med udgangspunkt i denne og afledte problemstillinger livtag med musikfagets aktuelle position i det almene gymnasium med en overordnet p°astand om markedsorienterede diskursers indflydelse p°a tænkningen af uddannelsessystemets form°al og indretning som indirekte °arsag til reformens nedprioritering af faget og som en fortsat udfordring i kampen for et musikfagligt tilbud i gymnasiet.
Music in the Gymnasium. Set of assumptions and terms in music education through a discourse analytical approach.

Domains

Education
Fichier principal
Vignette du fichier
musikigymnasiet.pdf (1.29 Mo) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hprints-00284881 , version 1 (03-06-2008)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00284881 , version 1

Cite

Mads Schmidt Haagensen, Bjarne Edelskov Nielsen. Musik i gymnasiet: En diskursanalytisk tilgang til musikundervisningens forudsætninger og vilkår. 2006. ⟨hprints-00284881⟩

Collections

TICE
259 View
659 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More