Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

To tekster af Æneas Silvius Piccolomini om Danmark

Résumé : De italienske renæssancehumanister beskæftigede sig stort set ikke med det nordligste Europa. En betydningsfuld undtagelse er Æneas Silvius Piccolomini, digter, forfatter, diplomat, kardinal og pave fra 1458 til 1464 under navnet Pius II. I hans mange værker er der spredte passager om Danmark samt to egentlige tekster, hver på nogle sider. Tilsammen viser de Danmarksbilledet hos en person, der var centralt placeret i europæisk politik og kultur ved midten af 1400-tallet.
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00443534
Contributor : Michael von Cotta-Schönberg Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, December 30, 2009 - 12:13:16 PM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:23 PM
Long-term archiving on: : Friday, June 18, 2010 - 12:10:08 AM

Files

Cotta-Schonberg_2009_To_tekste...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00443534, version 1

Collections

Citation

Michael Cotta-Schønberg. To tekster af Æneas Silvius Piccolomini om Danmark. 2009. ⟨hprints-00443534⟩

Share

Metrics

Record views

336

Files downloads

349