HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

To tekster af Æneas Silvius Piccolomini om Danmark

Résumé : De italienske renæssancehumanister beskæftigede sig stort set ikke med det nordligste Europa. En betydningsfuld undtagelse er Æneas Silvius Piccolomini, digter, forfatter, diplomat, kardinal og pave fra 1458 til 1464 under navnet Pius II. I hans mange værker er der spredte passager om Danmark samt to egentlige tekster, hver på nogle sider. Tilsammen viser de Danmarksbilledet hos en person, der var centralt placeret i europæisk politik og kultur ved midten af 1400-tallet.
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00443534
Contributor : Michael Von Cotta-Schönberg Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, December 30, 2009 - 12:13:16 PM
Last modification on : Wednesday, June 12, 2019 - 3:30:03 PM
Long-term archiving on: : Friday, June 18, 2010 - 12:10:08 AM

Files

Cotta-Schonberg_2009_To_tekste...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00443534, version 1

Collections

Citation

Michael Cotta-Schønberg. To tekster af Æneas Silvius Piccolomini om Danmark. 2009. ⟨hprints-00443534⟩

Share

Metrics

Record views

326

Files downloads

347