To tekster af Æneas Silvius Piccolomini om Danmark

Résumé : De italienske renæssancehumanister beskæftigede sig stort set ikke med det nordligste Europa. En betydningsfuld undtagelse er Æneas Silvius Piccolomini, digter, forfatter, diplomat, kardinal og pave fra 1458 til 1464 under navnet Pius II. I hans mange værker er der spredte passager om Danmark samt to egentlige tekster, hver på nogle sider. Tilsammen viser de Danmarksbilledet hos en person, der var centralt placeret i europæisk politik og kultur ved midten af 1400-tallet.


https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00443534
Contributor : Michael Von Cotta-Schønberg <>
Submitted on : Wednesday, December 30, 2009 - 12:13:16 PM
Last modification on : Wednesday, December 30, 2009 - 12:26:14 PM

Files

Cotta-Schonberg_2009_To_tekste...
fileSource_public_author

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00443534, version 1

Collections

Citation

Michael Cotta-Schønberg. To tekster af Æneas Silvius Piccolomini om Danmark. 2009. <hprints-00443534>

Export

Share

Metrics

Consultation de
la notice

250

Téléchargement du document

153