Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Books

Disney i Danmark

Résumé : Alle har et forhold til Disneys figurer, der findes i ethvert dansk børneværelse - i blade, på film, som musik og som krammedyr, på tøj og skoletasker. Alligevel findes der kun ganske lidt samlet viden om, hvad verdens største mediegigant betyder for brugerne - børnene selv. Gennem analyse af interview med 48 børn og deres forældre belyses den indflydelse, Disneys univers har på danske børns identitet i spændingsfeltet mellem det globale og det lokale.
Complete list of metadata

Cited literature [142 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00476344
Contributor : Kirsten Drotner Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, April 26, 2010 - 11:02:47 AM
Last modification on : Friday, August 23, 2019 - 3:20:03 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, September 28, 2010 - 12:26:46 PM

File

disney_i_dk.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00476344, version 1

Collections

Citation

Kirsten Drotner. Disney i Danmark. Nanna Gyldenkærne, pp.207, 2003. ⟨hprints-00476344⟩

Share

Metrics

Record views

283

Files downloads

1619