Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Preprints, Working Papers, ...

Danskeres forestilling om Island: En spørgeskemaundersøgelse

Jacob Thøgersen 1, * 
* Corresponding author
Résumé : Visse islandske erhvervsfolk (og det islandske erhvervsliv i almindelighed) har i den senere tid i visse danske medier fået en del kritisk omtale. I foredraget vil jeg undersøge om denne negative omtale har smittet af på opfattelsen af Island blandt "almindelige danskere". Der ud over er jeg interesseret i hvor stor folks viden om Island er, og hvordan Island opfattes som brand af dem. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen kan man konkludere at respondenterne ikke har et negativt billede af Island på grund af den negative omtale. De ved måske ikke så meget om Island, men det de ved, er positivt. Islands brand hviler på "natur" og nogle få meget kendte berømtheder.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00785132
Contributor : Jacob Thøgersen Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, February 5, 2013 - 2:39:46 PM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:14 PM
Long-term archiving on: : Monday, June 17, 2013 - 7:25:23 PM

File

Danskernes_forestillinger_om_I...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00785132, version 1

Collections

Citation

Jacob Thøgersen. Danskeres forestilling om Island: En spørgeskemaundersøgelse. 2005. ⟨hprints-00785132⟩

Share

Metrics

Record views

209

Files downloads

73