Epistemiske sætningsadverbier i dansk talesprog - hprints.org Access content directly
Journal Articles Ny Forskning i Grammatik Year : 2012

Epistemiske sætningsadverbier i dansk talesprog

Tanya Christensen
  • Function : Author
  • PersonId : 938085

Abstract

Artiklen afrapporterer resultater fra et korpuslingvistisk studie af epistemiske sætningsadverbialer i dansk talesprog. Projektet indplaceres i en teoretisk ramme der tænker funktionel lingvistik og sociolingvistik sammen, omend der her kun beskrives variation ift. intralingvistiske kategorier. Det vises at epistemisk usikkerhed er fremherskende inden for alle underkategorier, bortset fra særlige konstruktioner med modalverber og kognitive prædikater. En model der omfatter såvel det kategorielle som det variationelle niveau foreslås.
Fichier principal
Vignette du fichier
Ny_Forskning_i_Grammatik_19_pre-print.pdf (837.84 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hprints-00800684 , version 1 (14-03-2013)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00800684 , version 1

Cite

Tanya Christensen. Epistemiske sætningsadverbier i dansk talesprog. Ny Forskning i Grammatik, 2012, 19, pp.5-28. ⟨hprints-00800684⟩
382 View
784 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More