Russisk oversættelsesvidenskab - hprints.org Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year : 2007

Russisk oversættelsesvidenskab

Abstract

Dette kompendium giver en oversigt over russisk oversættelsesforskning fra 1960'erne til begyndelsen af det 21. århundrede. Der gives en kritisk analyse af den undertiden inkonsekvente brug af grundlæggende begreber såsom ækvivalens, adækvans og oversættelsenheden, og de forskellige definitioner og afgrænsninger af oversættelse i den russiske forskning diskuteres. De teoretiske overvejelser ledsages af et stort antal eksempler, specielt oversættelser fra russisk til engelsk og omvendt. Kompendiet kan anvendes som baggrundslitteratur i forbindelse med avancerede oversættelsesstudier på universitetsniveau.
This contribution surveys Russian translation research from the 1960's till the beginning of the 21st century. It provides a critical analysis of the sometimes inconsistent use in Russian research of fundamental concepts of the field, such as equivalence, adequacy and the unit of translation and discusses definitions and delimitations of translation proposed in the literature. The theoretical discussions are accompanied by a number of examples, primarily translations of Russian into English and vice versa. The presentation can be used as background literature in connection with translation studies at an advanced university level.
Fichier principal
Vignette du fichier
NA_rgA_rd-SA_rensen.Russisk_oversA_ttelsesvidenskab.pdf (170.26 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hprints-00957151 , version 1 (09-03-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00957151 , version 1

Cite

Jens Nørgård-Sørensen. Russisk oversættelsesvidenskab. 2007. ⟨hprints-00957151⟩
343 View
217 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More