Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej - hprints.org Access content directly
Journal Articles Kultura-Historia-Globalizacja Year : 2014

The Frankfurt School of Critical Theory as the Critique of Popular Culture

Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej

Abstract

The aim of this paper is to present the Frankfurt School’s critique of mass culture. The authors particularly seek to demonstrate that critical theory provides a specific interpretation of Marxist philosophy, reinterprets some of its central economic and political notions such as production, distribution, fetishization, consumption and also attempts to illuminate the place and the role of culture industry within global culture. As a conclusion it is argued that the Frankfurt School’s approach, while it is still useful to social science programs, tends to be overlooked by social theorists.
Celem artykułu jest przedstawienie krytyki kultury masowej w ujęciu szkoły frankfurckiej. Autorzy dowodzą, iż teoria krytyczna stanowi specyficzną interpretację filozofii marksistowskiej, definiującą na nowo niektóre społeczne oraz polityczne elementy takie jak: produkcja, dystrybucja, fetyszyzacja, konsumpcja oraz wskazuje miejsce i rolę przemysłu kulturowego w powiązaniu z kulturą globalną. W zakończeniu podkreśla się, że koncepcje szkoły frankfurckiej są stale obecne w naukach społecznych oraz uwzględniane przez badaczy.
Fichier principal
Vignette du fichier
Teoria_krytyczna_szkoly_frankfurckiej_jako_krytyka_kultury_masowej.pdf (316.1 Ko) Télécharger le fichier
Origin Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hprints-01101866 , version 1 (09-01-2015)

Identifiers

Cite

Marcin Hylewski, Tomasz Burdzik. Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej. Kultura-Historia-Globalizacja, 2014, 15, pp.115-137. ⟨10.6084/m9.figshare.1050567⟩. ⟨hprints-01101866⟩

Collections

OMNIPHILO
306 View
99 Download

Altmetric

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More