Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość - hprints.org Access content directly
Journal Articles Horyzonty Wychowania Year : 2013

Between Individualism and Community – Globalisation and Identity

Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość

Abstract

The article presents the influence of globalisation on identity and the question of individualisation. Globalisation implies multiple processes that are not uniform, as they occur at different times and in different places. Globalisation impacts the youth, families and cultural systems. The processes of globalisation may contribute to the loss of cultural identity. The diverse nature of globalisation has given rise to new identities. Identity is defined as a process of internal and external adjustment. Concurrently, the challenges posed by globalisation are presented, for instance: identity and freedom of individualisation versus community and belonging. The author explores some of the new challenges and trends, presenting them from selected theoretical perspectives.
Artykuł przedstawia wpływ globalizacji na tożsamość oraz zagadnienie indywidualizacji. Globalizacja narzuca wiele procesów, które nie są ujednolicone, rozgrywają się w różnym czasie oraz miejscach. Globalizacja oddziałuje między młodzieżą, rodzinami, systemami kulturowymi. Procesy globalizacyjne mogą się przyczyniać do utraty tożsamości kulturowej. Różnorodność globalizacji powoduje wytwarzanie nowych tożsamości. Tożsamość jest określana jako proces, w którym następuje dopasowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne. Równocześnie zostają zaprezentowane wyzwania globalizacyjne, takie jak tożsamość i swoboda indywidualizacji kontra zbiorowość i przynależność. Autor analizuje niektóre nowe wyzwania i trendy, prezentując je z perspektywy wybranych teorii.
Fichier principal
Vignette du fichier
Miedzy_indywidualizmem_a_zbiorowoscia_globalizacja_a_tozsamosc.pdf (1.91 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hprints-01101933 , version 1 (10-01-2015)

Identifiers

Cite

Tomasz Burdzik. Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość. Horyzonty Wychowania, 2013, 12 (24), pp.59-73. ⟨10.6084/m9.figshare.961737⟩. ⟨hprints-01101933⟩
182 View
96 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More