Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Muka scilskih svetaca

Résumé : Passio Scillitanorum ili Passio sanctorum Scillitanorum najstariji je kršćanski spis na latinskom koji se može datirati (u 180. n. e, za vladavine cara Komoda). Mada u tradiciji naslovljen passio ("muka"; takvi su tekstovi naglašenije pripovjedni, ponekad u formi pisma), spis zapravo pripada književnoj vrsti acta, djela mučenika (acta su "djelovodnici, zapisnici"); prvi su takvi izvještaji o mučeništvu zapisani na grčkom, i potječu iz sredine II. st. n. e. (npr. muka Polikarpa iz Smirne). Ne znamo točno gdje se u sjevernoj Africi nalazilo mjesto Scilla ili Scillium (Scila, Scilij); logično je pretpostaviti da je bilo u blizini Kartage. Prokonzul Publije Vigelije Saturnin, koji vodi proces, spominje se, između ostalog, u jednom Tertulijanovu spisu. Progoni kršćana u Rimskom Carstvu počinju od Nerona, kada Christianus sum postaje izjava koja povlači smrtnu osudu. Primjera radi, jednu istragu o kršćanima, kao cognitio extra ordinem, morao je, po tužbi privatnih osoba, provesti Plinije Mlađi dok je upravljao Bitinijom; o tome svjedoči poznato pismo Trajanu (Plin. ep. 10, 96, iz 112). No, prvi zakon protiv kršćana donesen je, čini se, tek za cara Decija (vladao 249-251)
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-01550024
Contributor : Neven Jovanovic Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, June 29, 2017 - 11:35:37 AM
Last modification on : Tuesday, May 4, 2021 - 4:44:02 PM
Long-term archiving on: : Thursday, January 18, 2018 - 2:42:15 AM

File

jovanovic12passioscilit1-3.pdf
Files produced by the author(s)

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : hprints-01550024, version 1

Collections

Citation

Neven Jovanovic. Muka scilskih svetaca. Latina et Graeca , 2014, 24, pp.5-13. ⟨hprints-01550024⟩

Share

Metrics

Record views

170

Files downloads

87