Muka scilskih svetaca - hprints.org Access content directly
Journal Articles Latina et Graeca Year : 2014

The Passion of the Scillitan Martyrs

Muka scilskih svetaca

Abstract

Passio Scillitanorum ili Passio sanctorum Scillitanorum najstariji je kršćanski spis na latinskom koji se može datirati (u 180. n. e, za vladavine cara Komoda). Mada u tradiciji naslovljen passio ("muka"; takvi su tekstovi naglašenije pripovjedni, ponekad u formi pisma), spis zapravo pripada književnoj vrsti acta, djela mučenika (acta su "djelovodnici, zapisnici"); prvi su takvi izvještaji o mučeništvu zapisani na grčkom, i potječu iz sredine II. st. n. e. (npr. muka Polikarpa iz Smirne). Ne znamo točno gdje se u sjevernoj Africi nalazilo mjesto Scilla ili Scillium (Scila, Scilij); logično je pretpostaviti da je bilo u blizini Kartage. Prokonzul Publije Vigelije Saturnin, koji vodi proces, spominje se, između ostalog, u jednom Tertulijanovu spisu. Progoni kršćana u Rimskom Carstvu počinju od Nerona, kada Christianus sum postaje izjava koja povlači smrtnu osudu. Primjera radi, jednu istragu o kršćanima, kao cognitio extra ordinem, morao je, po tužbi privatnih osoba, provesti Plinije Mlađi dok je upravljao Bitinijom; o tome svjedoči poznato pismo Trajanu (Plin. ep. 10, 96, iz 112). No, prvi zakon protiv kršćana donesen je, čini se, tek za cara Decija (vladao 249-251)
Fichier principal
Vignette du fichier
jovanovic12passioscilit1-3.pdf (132.92 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

hprints-01550024 , version 1 (29-06-2017)

Licence

Attribution

Identifiers

  • HAL Id : hprints-01550024 , version 1

Cite

Neven Jovanovic. Muka scilskih svetaca. Latina et Graeca , 2014, 24, pp.5-13. ⟨hprints-01550024⟩
185 View
81 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More