Japoński soft power: wykorzystanie kultury w budowaniu pozycji Japonii na arenie międzynarodowej - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Kultura-Historia-Globalizacja Year : 2018

Japan’s Soft Power: Using Culture to Build Japan’s Position in International Politics

Japoński soft power: wykorzystanie kultury w budowaniu pozycji Japonii na arenie międzynarodowej

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie japońskiego soft power, ze szczególnym uwzględnieniem kultury jako jednego z czynników soft power. Japońska dyplomacja kulturalna wykorzystująca kulturę popularną jest przykładem zręcznie prowadzonej polityki międzynarodowej. Promowanie pozytywnego wizerunku państwa poprzez soft power na arenie międzynarodowej wzmacnia ekonomiczne oraz polityczne znaczenie państwa. Artykuł skupia się na dwóch kwestiach: historii japońskiego soft power oraz jego praktycznemu zastosowaniu. W podsumowaniu sugeruje się, że japoński soft power nie będzie tak znaczący z racji wzrastającego potencjału Chin.
Fichier principal
Vignette du fichier
japonski_soft_power.pdf (265.63 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hprints-01817946 , version 1 (18-06-2018)

Licence

Attribution - CC BY 4.0

Identifiers

  • HAL Id : hprints-01817946 , version 1

Cite

Tomasz Burdzik. Japoński soft power: wykorzystanie kultury w budowaniu pozycji Japonii na arenie międzynarodowej. Kultura-Historia-Globalizacja, 2018, 23, pp.29-38. ⟨hprints-01817946⟩
155 View
101 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More