Et Nordisk e-printarkiv - hprints.org Access content directly
Journal Articles Df Revy Year : 2008

Et Nordisk e-printarkiv

Abstract

I maj 2007 besluttede Nordbib (under NordForsk) at støtte projektet ”E-printarkiv til nordisk humanioraforskning”, gennem finansieringsprogrammet “Focus area on Content and Accessibility”. Projektet fik tildelt 287.000 danske kroner, svarende til 40 % af dets omkostninger. Projektet, i daglig tale “hprints”, ønsker at bidrage med en policy og en teknisk infrastruktur, der muliggør open-access til forskning indenfor de humanistiske fag. Antagelsen er, at dette vil resultere i et antal fordele med hensyn til elektronisk tilgængelighed og synlighed af det humanistiske forskningsområde. I første omgang er målet at give adgang til nordisk forskning, gennem et open-access online fuldtekstarkiv. Arkivet vil primært indeholde elektroniske forskningsværker (e-prints) i form af netop den type artikel-preprints, arbejdspapirer, konferencerapporter med mere, som ellers ikke er elektronisk tilgængelige. Arkivet vil blive sat op, vedligeholdt og promoveret af Københavns Universitetsbibliotek og et projektkonsortium bestående af Københavns Universitetsbibliotek (det Kongelige Bibliotek), Humanistisk Fakultet (Københavns Universitet), Lunds Universitet, Museum Tusculanum Forlag og Universitetet i Oslo. Deponeringen af elektronisk tekstmateriale til arkivet vil være decentral og finde sted på forsker-niveau, det vil sige at det er forskerne selv der skal være drivkraften bag arkivet, efter inspiration fra naturvidenskabens arXiv.org, som har været en integreret del af flere fysikfags publiceringsmønster siden begyndelsen af 90'erne.
No english abstract available
Fichier principal
Vignette du fichier
Dorch2008DF_Revy.pdf (76.03 Ko) Télécharger le fichier
DF_Revy_2008.pdf (102.39 Ko) Télécharger le fichier
Origin Publisher files allowed on an open archive
Origin Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hprints-00202370 , version 1 (05-01-2008)
hprints-00202370 , version 2 (01-02-2008)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00202370 , version 2

Cite

Bertil Dorch. Et Nordisk e-printarkiv. Df Revy, 2008, 31 (1), pp.8-10. ⟨hprints-00202370v2⟩
299 View
262 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More