InfoGalleriet – den fremskudte formidling

Résumé : Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket har de sidste 10 måneder arbejdet sammen om den næste fase for InfoGalleriet.
Document type :
Journal articles
Df Revy, Danmarks Tekniske Videncenter & Bibliotek, 2007, 30 (5), pp.4-5


https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00222089
Contributor : Christian Knudsen <>
Submitted on : Tuesday, January 29, 2008 - 11:55:13 AM
Last modification on : Tuesday, June 22, 2010 - 11:12:14 AM
Document(s) archivé(s) le : Friday, April 30, 2010 - 12:59:01 AM

File

InfoGalleriet_-_Den_fremskudte...
fileSource_public_author

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00222089, version 1

Collections

Citation

Christian Knudsen. InfoGalleriet – den fremskudte formidling. Df Revy, Danmarks Tekniske Videncenter & Bibliotek, 2007, 30 (5), pp.4-5. <hprints-00222089>

Export

Share

Metrics

Notice views

216

Document downloads

25