Danskhed i debatten

Résumé : Denne artikel beskæftiger sig med, om danskhed er essens eller konstruktion. Er det noget man er eller er det noget man gør? Uanset hvad, så gør vi noget med danskheden, når vi henviser til den i vores kommunikation. Danskheden bruges til noget i identitetskonstruktionen i debatten. Som en hjælp til at føre denne diskussion videre, introduceres et tænkeredskab i form af en model, der giver en skelnen mellem de lag, man kan operere med, når man taler om identitet. Artiklen beskæftiger sig således med, hvordan begrebet danskhed bliver brugt i den offentlige debat og i den forbindelse med, hvad debattører siger om sig selv og modparten i debatten ved hjælp af bl.a. danskhedsbegrebet.
Document type :
Book section
Torben Fledelius Knap ; Morten Nielsen ; Jacob Pindstrup. Hvad er så danskhed?, Forlaget Hovedland, pp.73-91, 2005


https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00284922
Contributor : Emilie Wieth-Knudsen <>
Submitted on : Wednesday, July 30, 2008 - 3:21:42 PM
Last modification on : Tuesday, March 10, 2015 - 7:41:48 PM

File

Femo_Danskhed_i_debatten_ver.2...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00284922, version 1

Collections

Citation

Mie Femø Nielsen. Danskhed i debatten. Torben Fledelius Knap ; Morten Nielsen ; Jacob Pindstrup. Hvad er så danskhed?, Forlaget Hovedland, pp.73-91, 2005. <hprints-00284922>

Export

Share

Metrics

Record views

376

Document downloads

42