Medier for fremtiden - hprints.org Access content directly
Books Year : 2001

Medier for fremtiden

Abstract

MEDIER FOR FREMTIDEN: BØRN, UNGE OG DET NYE MEDIELANDSKAB giver en række indgående svar på, hvordan danske børn og unge tolker og anvender mangfoldigheden af medier. Ud fra de unge mediebrugeres egne synsvinkler og perspektiver sætter Kirsten Drotner fokus på: 1. forholdet mellem nye og gamle medier 2. forholdet mellem mediebrug i fritiden og i skolen 3. forholdet mellem mediernes brug og mediernes betydning. Disse tre overordnede temaer relateres til tendenser i det øvrige Europa, idet bogen udgør den danske del af den første europæiske undersøgelse af, hvordan brugerne omgås og forstår den nye samvirkende mediekultur. Bogens svar bygger på en ressourcekrævende kombination af kvantitative og kvalitative undersøgelser, der sikrer dybtgående og nuancerede svar - ikke blot på hvor meget og hvordan børn og unge bruger medierne - men også på hvorfor de bruger dem, og hvad de selv mener om mediernes brug og betydning.
Fichier principal
Vignette du fichier
medier_for_fremtid.pdf (1.84 Mo) Télécharger le fichier
Origin Explicit agreement for this submission
Loading...

Dates and versions

hprints-00476347 , version 1 (26-04-2010)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00476347 , version 1

Cite

Kirsten Drotner. Medier for fremtiden: børn, unge og det nye medielandskab. Anne Mørch-Hansen, pp.247, 2001. ⟨hprints-00476347⟩
509 View
755 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More