Russisk funktionalstilistik og fagsprog - hprints.org Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year : 2007

Russisk funktionalstilistik og fagsprog

Abstract

Dette kompendium giver en indføring til den særlige russiske forskningstradition inden for teksttypologi, funktionalstilistikken, og sammenligner den med den vestlige fagsprogsforskning. Mens funktionalstilistikken traditionelt skelner mellem fem teksttyper eller stile (den videnskabelig-tekniske, den officiel-saglige, den publicistiske, den skønlitterære og den kollokviale), tager vestlig fagsprogsforskning udgangspunkt i en simpel todeling mellem almindeligt sprog og fagsprog. Ud over en grundig diskussion af grundbegreber og uafklarede spørgsmål inden for funktionalstilistikken rummer kompendiet en række eksempler med kommentarer. Kompendiet kan anvendes som baggrundslitteratur i forbindelse med avancerede studier i teksttypologi og stilistik på universitetsniveau.
This contribution offers an introduction to functional stylistics, the special Russian tradition within text type research, and compares it to European traditions. While Russian functional linguistics traditionally distinguishes five basic text types or styles (for scientific-technical texts, official documents, the press, fiction and colloquial conversation), Western research tends to focus on the simple bipartition of language for specific (or special) purposes (LSP) and language for language for general purposes (LGP). The contribution discusses a number of examples of relevance to Russian language studies at an advanced university level.
Fichier principal
Vignette du fichier
NA_rgA_rd-SA_rensen.Russisk_funktionalstilistik_og_fagsprog.pdf (294.11 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hprints-00957152 , version 1 (09-03-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00957152 , version 1

Cite

Jens Nørgård-Sørensen. Russisk funktionalstilistik og fagsprog. 2007. ⟨hprints-00957152⟩
341 View
179 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More