Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji - hprints.org Access content directly
Journal Articles Kultura-Historia-Globalizacja Year : 2012

Space as an Element of Identity in the Age of Globalization

Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji

Abstract

Space, place and identity have become keywords in social and cultural science. This article will briefly review one specific part of the complicated identity discourse, the question of social identity and space as an element of identity identity in the age of globalization. This paper presents some views on space, globalization and identity and the relations between these categories.
Przestrzeń, miejsce i tożsamość stały się znaczącymi pojęciami w naukach społeczno-humanistycznych. Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie specyficznego rodzaju złożonego dyskursu tożsamościowego – zagadnienia tożsamości społecznej, globalizacji oraz przestrzeni jako elementu tożsamości. Artykuł ukazuje wybrane spojrzenia na przestrzeń i tożsamość oraz relację między tymi pojęciami z zaznaczeniem roli procesów globalizacyjnych.
Fichier principal
Vignette du fichier
Przestrzen_jako_skladnik_tozsamosci_w_swiecie_globalizacji.pdf (281.83 Ko) Télécharger le fichier
Origin Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hprints-01101865 , version 1 (09-01-2015)

Identifiers

Cite

Tomasz Burdzik. Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji. Kultura-Historia-Globalizacja, 2012, 11, pp.13-27. ⟨10.6084/m9.figshare.903720⟩. ⟨hprints-01101865⟩
197 View
58 Download

Altmetric

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More