Drapieżne konferencje: nieetyczne praktyki konferencyjne zagrażające nauce - hprints.org Access content directly
Journal Articles Konteksty Społeczne Year : 2017

Predatory conferences: unethical conference practices threatening science

Drapieżne konferencje: nieetyczne praktyki konferencyjne zagrażające nauce

Abstract

This paper describes the phenomenon ‘predatory conferences’, the characteristics of predatory conferences, and it describes the problems they cause for science. Predatory conferences fail to properly manage peer review, frequently have imaginary conference committee, do not operate any quality control, are unclear about payment requirements and about conference organizer or location. Towards the end of the paper it is discussed what can and should be done to eliminate or reduce the effects of predatory conferences.
Artykuł opisuje zjawisko “drapieżnych konferencji”, przedstawia ich charakterystyczne cechy oraz opisuje spowodowane tym problemy przynoszące szkodę nauce. Drapieżne konferencje nie prowadzą rzetelnego procesu recenzyjnego, często mają fikcyjny komitet organizacyjny, nie są przejrzyste w kwestiach finansowych oraz siedziby, i publikują niemalże wszystko w publikacjach pokonferencyjnych. W zakończeniu artykułu wskazane jest jak można walczyć z drapieżnymi konferencjami
Fichier principal
Vignette du fichier
drapiezne_konferencje.pdf (355.86 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hprints-01759701 , version 1 (05-04-2018)

Licence

Attribution

Identifiers

Cite

Tomasz Burdzik. Drapieżne konferencje: nieetyczne praktyki konferencyjne zagrażające nauce. Konteksty Społeczne, 2017, 5 (2), pp.118-124. ⟨10.6084/m9.figshare.6097502⟩. ⟨hprints-01759701⟩

Collections

TICE
121 View
63 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More