Nå! En skiftemarkør med mange funktioner

Résumé : Overvejelser fra et projekt med at kortlægge brug og funktion af "nå" i det danske sprog.
Document type :
Book section
Studier i nordisk 2000-2001, Kjeld Kristensen, pp.51-67, 2002


https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00276871
Contributor : Emilie Wieth-Knudsen <>
Submitted on : Wednesday, July 30, 2008 - 3:23:11 PM
Last modification on : Tuesday, March 10, 2015 - 7:41:48 PM

File

Femo_Na_En_skiftemarkor_med_ma...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00276871, version 1

Collections

Citation

Mie Femø Nielsen. Nå! En skiftemarkør med mange funktioner. Studier i nordisk 2000-2001, Kjeld Kristensen, pp.51-67, 2002. <hprints-00276871>

Export

Share

Metrics

Record views

299

Document downloads

42