De Daniae regno aliqua non indigna cognitu - hprints.org Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year :

De Daniae regno aliqua non indigna cognitu

Abstract

Et antal tekster af Æneas Silvius Piccolomini/Pius II (1405-1464) om Danmark præsenteres. Der redegøres for Piccolominis kendskab til Danmark og hans billede af Danmark som nordeuropæisk randstat og som spiller i det europæiske magtrum, herunder forholdet mellem Danmark og Det Hellige Romerske Rige samt mellem Danmark og Pavestolen. Særlig opmærksomhed helliges spørgsmålet om Danmarks forhold til renæssancepavernes korstogsplaner.
Fichier principal
Vignette du fichier
Cotta-Schonberg_2010b_ESP_og_Danmark_manus.pdf (281.12 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

hprints-00457738 , version 1 (18-02-2010)
hprints-00457738 , version 2 (08-06-2010)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00457738 , version 1

Cite

Michael Cotta-Schønberg. De Daniae regno aliqua non indigna cognitu. 2010. ⟨hprints-00457738v1⟩
232 View
318 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More