De Daniae regno aliqua non indigna cognitu: Danmarksbilledet hos en italiensk renæssancehumanist, Æneas Silvius Piccolomini (Pius II) - hprints.org Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year : 2010

De Daniae regno aliqua non indigna cognitu: Danmarksbilledet hos en italiensk renæssancehumanist, Æneas Silvius Piccolomini (Pius II)

Abstract

Et antal tekster af Æneas Silvius Piccolomini/Pius II (1405-1464) om Danmark præsenteres. Der redegøres for Piccolominis kendskab til Danmark og hans billede af Danmark som nordeuropæisk randstat og som aktør i det europæiske magtrum, herunder forholdet mellem Danmark og Det Hellige Romerske Rige samt mellem Danmark og Pavestolen. Særlig opmærksomhed helliges spørgsmålet om Kristian Is forhold til renæssancepavernes korstogsplaner indtil 1464.
Fichier principal
Vignette du fichier
Cotta-Schonberg_2010.pdf (285.55 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hprints-00457738 , version 1 (18-02-2010)
hprints-00457738 , version 2 (08-06-2010)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00457738 , version 2

Cite

Michael Cotta-Schønberg. De Daniae regno aliqua non indigna cognitu: Danmarksbilledet hos en italiensk renæssancehumanist, Æneas Silvius Piccolomini (Pius II). 2010. ⟨hprints-00457738v2⟩
236 View
327 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More